Klienci prywatni

Close-up of files and file folders on a desk top in an office.

Ekspertyza

W razie wypadku nie z własnej winy (szkoda OC) poszkodowany ma prawo zlecić niezależnemu rzeczoznawcy lub rzeczoznawcy sporządzenie protokołu szkody. Koszty te są pokrywane przez przeciwną firmę ubezpieczeniową oprócz kwoty szkody.

Zawartość protokołu szkody pojazdu oprócz kosztów naprawy (stąd różnica w stosunku do czystego kosztorysu) to:

- w stosownych przypadkach, wszelkie upośledzenie
- jeśli dotyczy, wartość odtworzeniowa
- ewentualnie wartość rezydualna
- czas trwania naprawy
- utrata możliwości użytkowania
- ocena bezpieczeństwa użytkowania i ruchu
- służy przede wszystkim do zabezpieczenia dowodów

Dzięki naszym raportom uszkodzeń samochodu masz możliwość wyegzekwowania swoich praw, ewentualnie z pomocą prawną.

Ocena pojazdu

Oceniamy Twój pojazd neutralnie i jeśli to konieczne określamy wartość wymiany, w razie potrzeby wartość rezydualną w protokole uszkodzenia pojazdu.

Ponadto określamy aktualną wartość rynkową lub cenę zakupu oraz cenę sprzedaży dla kupujących lub sprzedających używany samochód.

Przypotownjemy raport z wyceny dla Twojego oldtimera lub youngtimera w celu udokumentowania aktualnej wartości i stanu. Powodów jest wiele, czy to w celu ustalenia wartości pojazdu przerobionego, czy w przypadku uszkodzenia, jako dowód ubezpieczenia (ważne tutaj: wycena musiała zostać sporządzona przed wystąpieniem szkody).

Raport z wyceny może być również wymagany dla pojazdów użytkowanych komercyjnie jako dowód dla urzędu skarbowego.

Retro camera

Zachowanie dowodów

Raport z zabezpieczenia dowodów jest właściwym wyborem do dochodzenia roszczeń w przypadku:

- ukryte wady lub złośliwe oszustwo przy zakupie pojazdu                          .
- Wady po wizycie w warsztacie
- lub w celu obrony przed zarzutem ucieczki w wypadku drogowym .

Rekonstrukcja wypadku

Rekonstrukcja wypadku zapewnia wyjaśnienie szkód spowodowanych drobnym wypadkiem lub analizę skomplikowanych wypadków drogowych.

Korzystając z programów komputerowych, możemy symulować sekwencje wypadków i porównywać zakres szkód, aby móc sporządzić prawidłowy protokół uszkodzenia pojazdu.
W przypadku ocen na miejscu możemy potwierdzić lub wykluczyć szkody wypadkowe poprzez porównanie pojazdów.

Raport z rekonstrukcji wypadku jest często niezbędny w sporach, aby wyjaśnić kwestię winy w sądzie.

Ekspertyzie technicznej

Raport techniczny służy wyjaśnieniu przyczyny uszkodzenia podzespołów lub funkcjonalności przed wystąpieniem uszkodzenia lub udokumentowaniu powiązań między uszkodzeniami.
Może to np. B. być konieczne w przypadku uszkodzenia podzespołów po wizycie w warsztacie w celu wyjaśnienia kwestii winy.

Koszty ekspertyzy są często pokrywane z ubezpieczenia ochrony prawnej.