FAQ

Przydatna informacja

01.

Kto ponosi koszty za rzeczoznawcy samochodowego?

W przypadku szkody OC (nie z własnej winy) ubezpieczenie osoby którego spowodowała wypadek pokrywa koszty rzeczoznawcy samochodowego, którego Ty jako poszkodowany możesz dowolnie wybrać.

02.

Dlaczego potrzebujesz za rzeczoznawcy samochodowego?

Rzeczoznawca samochodowy jest potrzebny przede wszystkim do oceny szkód powstałych w wyniku wypadku drogowego lub do zabezpieczenia dowodów, zwłaszcza w przypadku kontrowersyjnego wypadku. Również do wyceny używanego samochodu, sporządzania raportu z wyceny (wycena pojazdu) lub do rekonstrukcji wypadków.

03.

Jak rozpoznać renomowanego eksperta?

Poważny i wykwalifikowany ekspert powinien być co najmniej mistrzem pojazdów silnikowego, technikiem lub inżynierem posiadającym uprawnienia państwowe.

04.

Wycena lub ekspertyza

Poszkodowany, który przedkłada jedynie wycene, zrzeka się funkcji dowodowej ekspertyzy, a także z reguły rezygnuje z obniżenia wartości, które zwykle następuje w wyniku wypadku.

05.

Czy nie wystarczy, że przeciwna firma ubezpieczeniowa wysyla rzeczoznawcy samochodowego?

Poszkodowanemu zawsze lepiej doradza się wynajęcie wolny i niezależnego rzeczoznawcy samochodowego w celu oceny szkód spowodowanych wypadkiem. Gwarantuje to, że oprócz rzeczywistych szkód wypadkowych, prawidłowo oblicza się amortyzację i utratę użytkowania. Rzeczoznawcy samochodowego ds. Pojazdów mechanicznych przeciwnego towarzystwa ubezpieczeniowego współpracuje z towarzystwem ubezpieczeniowym, które musi ponieść koszty szkody.

06.

Wofür brauche ich eine Reparaturbestätigung?

Solltet Ihr euer Fahrzeug in Eigenregie repariert haben, so habt Ihr die Möglichkeit die Reparatur eures Fahrzeuges mithilfe einer Reparaturbestätigung bestätigen zu lassen.

Sie dient vor allem, den sogenannten Nutzungsausfall geltend zu machen. Das heißt, wenn man für die Reparaturdauer keinen Leihwagen in Anspruch genommen hat, kann man für die Dauer der Reparatur eine Geldentschädigung erhalten. Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach der Reparaturdauer und den Tagessätzen. Die Tagessätze werden aus Tabellen entnommen und sind abhängig vom Fahrzeugtyp, Fahrzeugmodell und dem Fahrzeugalter.

Z. B. Nutzungsausfallgruppe H, Tagessatz 55,00 €/Tag und Reparaturdauer von 3 Tagen ergibt somit eine zusätzliche Entschädigung von 165,00 €.

.

.

.

Terminologia

  • Spadek wartości: Spadek wartości zostanie zwrócona, ponieważ naprawiony pojazd ma niższą cenę sprzedaży niż pojazd bezwypadkowy.
  • Utrata możliwości użytkowania: Prawo do rekompensaty pieniężnej w przypadku, gdy samochód zastępczy nie jest używany.
  • Wartość odtworzeniowa: Wartość odtworzeniowa to wartość (przed wypadkiem), którą poszkodowany musi zapłacić za porównywalny pojazd od renomowanego sprzedawcy samochodów.
  • Wartość rezydualna: Der vom Sachverständigen ermittelte Fahrzeugwert am regionalen Fahrzeugmarkt unter Berücksichtigung der vorhandenen Schäden.
  • Fikcyjne rozliczenie: Poszkodowany ma wybór między naprawą pojazdu a zapłaceniem obliczonych kosztów naprawy netto (fikcyjne rozliczenie).